Documente incluse (click pe eticheta pentru detalii)

Cuprinde date si elemente specifice prin care UAT-ul se distinge de alte unitati administrativ-teritoriale
-Întindere şi delimitare teritorială
-Determinarea colectivităţii
-Populaţie - componenţă etnică
-Rangul unităţii administrativ-teritoriale şi reşedinţa ei
-Însemnele specifice ale unității administrativ teritoriale
-Căi de comunicaţie
-Instituţii de educaţie, cultură, artă, culte, sănătate, asistenţă socială şi mass-media
-Date economice
-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative
-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale autorității executive
-Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative
-Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative
-Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive
-Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive
-Bugetul local
-Executia bugetara
-Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;
-Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiilor autorității executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;
-Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale;
-Informarea asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;
-Minutele în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanți la o ședință publică;
-Procesele-verbale ale ședințelor autorității deliberative;
-Declarații de căsătorie;
-Alte documente