02 - Registru evid. hotărâri / C. HOTĂRÂRI

Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.03.2024
Titlu : HCL nr. 19/28.03.2024 aprobarea rectificarii bugetului local
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.03.2024
Titlu : HCL nr. 18/28.03.2024 modificare HCL nr. 73/2023
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.03.2024
Titlu : HCL nr. 17/28.03.2024 modificare HCL nr. 71/2023
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.03.2024
Titlu : HCL nr. 16/28.03.2024 acord de asociere SIDU si PMUD
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.03.2024
Titlu : HCL nr. 15/28.03.2024 regulament acordare stimulent financi...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.03.2024
Titlu : HCL nr. 14/28.03.2024 taxa inchiriere tractor
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.03.2024
Titlu : HCL nr. 13/28.03.2024 insusire raport Curte de Conturi
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 09.02.2024
Titlu : HCL nr. 12/09.02.2024 aprobarea bugetului local 2024
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 09.02.2024
Titlu : HCL nr. 11/09.02.2024 infiintarea serviciului de iluminat ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 09.02.2024
Titlu : HCL nr. 10/09.02.2024 aprobarea programului de activitate...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 31.01.2024
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 09 / 31.01.2024 acordul...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 29.01.2024
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 08 / 29.01.2024 partici...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 29.01.2024
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 07 / 29.01.2024 validar...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 29.01.2024
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 06 / 29.01.2024 aprobar...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 29.01.2024
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 05 / 29.01.2024 privind...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 29.01.2024
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 04 / 29.01.2024 desemna...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 29.01.2024
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 03 / 29.01.2024 taxa Sa...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 29.01.2024
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 02 / 29.01.2024 privind...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 29.01.2024
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 01 / 29.01.2024 privind...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.12.2023
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 77 / 27.12.2023 aprobar...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.12.2023
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 76 / 27.12.2023 aprobar...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.12.2023
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 75 / 27.12.2023 aprobar...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.12.2023
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 74 / 27.12.2023 aprobar...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.12.2023
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 73 / 27.12.2023 aprobar...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.12.2023
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 72 / 27.12.2023 aprobar...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.12.2023
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 71 / 27.12.2023 aprobar...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 22.12.2023
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 70/22.12.2023 aprobarea ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 11.12.2023
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 69 / 11.12.2023 aprobar...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.11.2023
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 66 / 27.11.2023 stabilir...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.11.2023
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 68 / 27.11.2023 aprobar...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.11.2023
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 67 / 27.11.2023 reorgan...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.11.2023
Titlu : HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 65 / 27.11.2023 atestare...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 30.10.2023
Titlu : HCL nr. 60/30.10.2023 respingere PUG si RLU
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 30.10.2023
Titlu : HCL nr. 64/30.10.2023 aprobarea incheierii unui act aditio...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 30.10.2023
Titlu : HCL nr. 63/30.10.2023 aprobare executiei bugetare la 30.09...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 30.10.2023
Titlu : HCL nr. 62/30.10.2023 actualizare componenta echipa mobila
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 30.10.2023
Titlu : HCL nr. 61/30.10.2023 alegerea pre;edintelui de sedinta
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.09.2023
Titlu : HCL nr. 58/28.09.2023 aprobarea rectificarii bugetului local
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.09.2023
Titlu : HCL nr. 57 / 28.09.2023 aprobare indicatori tehnico-economi...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.09.2023
Titlu : HCL nr. 59/28.09.2023 numirea reprezentantului CL in Cons...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 13.09.2023
Titlu : HCL nr. 56/13.09.2023 privind aprobarea gestiunii delegate ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 13.09.2023
Titlu : HCL nr. 55/13.09.2023 privind infiintarea serviciului publi...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 31.08.2023
Titlu : HCL nr. 52/30.08.2023 includerea sistemului de alimentare c...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 31.08.2023
Titlu : HCL nr. 51/30.08.2023 modificare si completare HCL nr. 13/3...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 31.08.2023
Titlu : HCL nr. 54/29.08.2023 aprobare rectificare buget local
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 31.08.2023
Titlu : HCL nr. 53/30.08.2023 modificarea anexei la HCL nr. 12/31...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 07.08.2023
Titlu : HCL nr. 50/07.08.2023 aprobare rectificarii bugetului local
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.07.2023
Titlu : HCL nr. 49/27.07.2023 aprobarea executiei bugetare la 30.06...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.07.2023
Titlu : HCL nr. 48/27.07.2023 alegerea presedintelui de sedinta
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.07.2023
Titlu : HCL nr. 47/27.07.2023 aprobarea Strategiei Integrate de Dez...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.07.2023
Titlu : HCL nr. 46 / 27.07.2023 privind aprobarea Planului de Mobi...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 11.07.2023
Titlu : HCL nr. 45/11.07.2023 aprobare delegare activitati deseuri...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 30.06.2023
Titlu : HCL nr. 43 / 29.06.2023 infiintarea si delegarea gestiun...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 30.06.2023
Titlu : HCL nr. 44/29.06.2023 modificare HCL nr. 28/28.03.2023
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 29.05.2023
Titlu : HCL nr. 42 din 29.05.2023 asociere cu judetul Dambovita rea...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 29.05.2023
Titlu : HCL nr. 41 din 29.05.2023 asociere cu judetul Dambovita rea...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 29.05.2023
Titlu : HCL nr. 40 din 29.05.2023 asociere cu judetul Dambovita ach...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 29.05.2023
Titlu : HCL nr. 39 din 29.05.2023 demolare magazie si grup sanitar ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 29.05.2023
Titlu : HCL nr. 38 din 29.05.2023 completare HCL nr. 13 din 31.01.2...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 29.05.2023
Titlu : HCL nr. 36/ 29.05.2023 acceptare sponsorizare
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 29.05.2023
Titlu : HCL nr. 37/29.05.2023 aprobare rectificare bugetara
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.04.2023
Titlu : HCL nr. 32/27.04.2023 aprobarea executiei bugetare la 31.03...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.04.2023
Titlu : HCL nr. 35/27.04.2023 implementare Strategie de Dezvoltare...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.04.2023
Titlu : HCL nr. 34/27.04.2023 actualizare model cadru al contractu...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.04.2023
Titlu : HCL nr. 33/27.04.2023 alegerea presedintelui de sedinta al...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.04.2023
Titlu : HCL nr. 31/27.04.2023 aprobare indexarii taxelor si impozi...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.04.2023
Titlu : Anexa sectiunea functionare la HCL nr. 32 / 27.04.2023 apro...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.04.2023
Titlu : Anexa sectiunea dezvoltarela HCL nr. 32 / 27.04.2023 aproba...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.04.2023
Titlu : Anexa 2 la HCL nr. 31 / 27.04.2023 aprobarea indexarii taxe...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.04.2023
Titlu : Anexa 1 partea 2 la HCL nr. 31 / 27.04.2023 aprobarea index...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.04.2023
Titlu : Anexa 1 partea 1 la HCL nr. 31 / 27.04.2023 aprobarea index...