02 - Registru evid. hotărâri / C. HOTĂRÂRI

Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 29.07.2021
Titlu : H.C.L. nr. 32/10.06.2021 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 29.07.2021
Titlu : H.C.L. nr. 33/10.06.2021 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 14.06.2021
Titlu : H.C.L. nr. 29/28.05.2021 privind aproba...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 11.06.2021
Titlu : H.C.L. nr. 30 / 28.05.2021 privind apro...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 11.06.2021
Titlu : H.C.L. nr. 31 / 28.05.2021 privind comp...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 11.06.2021
Titlu : H.C.L. nr. 31 / 28.05.2021 privind comp...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 11.06.2021
Titlu : H.C.L. nr. 31 / 28.05.2021 privind comp...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 26.05.2021
Titlu : Anexe - H.C.L. nr. 23/12.05.2021 cu pri...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 26.05.2021
Titlu : H.C.L nr. 26/12.05.2021 cu privire la a...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 26.05.2021
Titlu : H.C.L nr. 28/12.05.2021 cu privire la a...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 26.05.2021
Titlu : H.C.L. nr. 23/12.05.2021 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 26.05.2021
Titlu : H.C.L. nr. 24/12.05.2021 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 26.05.2021
Titlu : H.C.L. nr. 25/12.05.2021 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 26.05.2021
Titlu : H.C.L. nr. 27/12.05.2021 privind aproba...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 07.05.2021
Titlu : H.C.L. nr. 18/22.04.2021 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 07.05.2021
Titlu : H.C.L. nr. 21/22.04.2021 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 07.05.2021
Titlu : H.C.L. nr.22/222.04.2021 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 07.05.2021
Titlu : H.C.L.nr. 19/22.04.2021 cu privire la a...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 07.05.2021
Titlu : H.C.L.nr. 19/22.04.2021 cu privire la a...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 07.05.2021
Titlu : H.C.L.nr. 20/22.04.2021 cu privire la d...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 07.05.2021
Titlu : H.C.L.nr. 20/22.04.2021 cu privire la d...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 19.04.2021
Titlu : H.C.L. nr. 16/06.04.2021 privind respin...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 19.04.2021
Titlu : H.C.L. nr. 17/06.04.2021 privind modifi...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 16.03.2021
Titlu : H.C.L. nr. 12/08.03.2021 privind modifi...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 16.03.2021
Titlu : H.C.L. nr. 13/08.03.2021 privind stabil...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 16.03.2021
Titlu : H.C.L. nr. 14/08.03.2021 privind aproba...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 16.03.2021
Titlu : H.C.L. nr. 15/08.03.2021 privind acorda...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 02.03.2021
Titlu : H.C.L. nr. 7/18.02.2021cu privire la m...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 02.03.2021
Titlu : H.C.L. nr. 08/18.02.2021 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 02.03.2021
Titlu : H.C.L. nr. 10/18.02.2021 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 02.03.2021
Titlu : H.C.L. nr. 11/18.02.2021 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 02.03.2021
Titlu : H.C.L. nr. 7/18.02.2021 cu privire la m...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 02.03.2021
Titlu : H.C.L. nr. 7/18.02.2021cu privire la mo...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 02.03.2021
Titlu : H.C.L. nr.. 09/18.02.2021 cu privire la...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 09.02.2021
Titlu : H.C.L. nr. 4/ 29.01.2021 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 09.02.2021
Titlu : H.C.L. nr. 5/29.01.2021 cu privire la a...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 09.02.2021
Titlu : H.C.L. nr. 6/29.01.2021 cu privire la a...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 20.01.2021
Titlu : H.C.L. nr. 1/08.01.2021 privind aprobar...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 20.01.2021
Titlu : H.C.L. nr. 2/08.01.2021 privind acoperi...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 20.01.2021
Titlu : H.C.L. nr. 3/08.01.2021 privind constat...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 08.01.2021
Titlu : H.C.L. nr. 57 / 22.12.2020 privind rect...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 08.01.2021
Titlu : H.C.L. nr. 57 / 22.12.2020 privind rect...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 23.12.2020
Titlu : H.C.L. nr. 53/14.12.2020 ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 23.12.2020
Titlu : H.C.L. nr. 50 / 14.12.2020 privind rect...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 23.12.2020
Titlu : H.C.L. nr. 50 / 14.12.2020 privind rect...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 23.12.2020
Titlu : H.C.L. nr. 50 / 14.12.2020 privind rect...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 23.12.2020
Titlu : H.C.L. nr. 50 / 14.12.2020 privind rect...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 23.12.2020
Titlu : H.C.L. nr. 51 / 14.12.2020 privind apro...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 23.12.2020
Titlu : H.C.L. nr. 51 / 14.12.2020 privind apro...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 23.12.2020
Titlu : H.C.L. nr. 51 / 14.12.2020 privind apro...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 23.12.2020
Titlu : H.C.L. nr. 52/14.12.2020 privind aproba...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 23.12.2020
Titlu : H.C.L. nr. 52/14.12.2020 privind aproba...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 23.12.2020
Titlu : H.C.L. nr. 54/14.12.2020 privind aproba...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 23.12.2020
Titlu : H.C.L. nr. 55/14.12.2020 privind desemn...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 23.12.2020
Titlu : H.C.L. nr. 56/14.12.2020 cu privire l...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 24.11.2020
Titlu : H.C.L. nr. 46/11.11.2020
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 24.11.2020
Titlu : H.C.L. nr. 47/11.11.2020
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 24.11.2020
Titlu : H.C.L. nr. 48/11.11.2020
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 24.11.2020
Titlu : H.C.L. nr. 49/11.11.2020
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.10.2020
Titlu : H.C.L. nr. 40 / 04.09.2020
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.10.2020
Titlu : H.C.L. nr. 41 / 16.09.2020
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.10.2020
Titlu : H.C.L. nr. 42 / 16.09.2020
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.10.2020
Titlu : H.C.L. nr. 42 / 16.09.2020_anexa 1
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.10.2020
Titlu : H.C.L. nr. 42 / 16.09.2020_anexa 2
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.10.2020
Titlu : H.C.L. nr. 43 / 16.10.2020
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.10.2020
Titlu : H.C.L. nr. 44 / 16.10.2020
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.10.2020
Titlu : H.C.L. nr. 44 / 16.10.2020_Anexe
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.10.2020
Titlu : H.C.L. nr. 45 / 16.10.2020
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 07.09.2020
Titlu : Anexe 1,2,3 si procedură, adoptate prin...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 07.09.2020
Titlu : Anexe1, 2 _ lista de investitii, aproba...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 07.09.2020
Titlu : H.C.L. nr. 37 / 26.08.2020
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 07.09.2020
Titlu : H.C.L. nr. 38 / 26.08.2020
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 07.09.2020
Titlu : H.C.L. nr. 39 / 26.08.2020 - alegere pr...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 11.08.2020
Titlu : Hotărâre cu privire la aprobarea cofina...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 11.08.2020
Titlu : Hotărâre cu privire la aprobarea execuț...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 11.08.2020
Titlu : Hotărâre cu privire la modificarea / co...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 11.08.2020
Titlu : Hotărâre cu privire la rectificarea bug...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 11.08.2020
Titlu : Hotărâre cu privire la rectificarea bug...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 11.08.2020
Titlu : Hotărâre cu privire la rectificarea bug...