02 - Registru evid. hotărâri / C. HOTĂRÂRI

Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.09.2023
Titlu : H.C.L. nr. 40/24.08.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.09.2023
Titlu : H.C.L. nr. 40/24.08.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.09.2023
Titlu : H.C.L. nr. 40/24.08.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.09.2023
Titlu : H.C.L. nr. 41/24.08.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.09.2023
Titlu : H.C.L. nr. 41/24.08.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.09.2023
Titlu : H.C.L. nr. 41/24.08.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.09.2023
Titlu : H.C.L. nr. 42/24.08.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.09.2023
Titlu : H.C.L. nr. 43/24.08.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.09.2023
Titlu : H.C.L. nr. 46/24.08.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.09.2023
Titlu : HCL nr. 44/24.08.2023 cu privire la aco...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.09.2023
Titlu : HCL nr. 45/24.08.2023 cu privire la apr...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.09.2023
Titlu : HCL nr. 47/24.08.2023 cu privire la mod...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.09.2023
Titlu : HCL nr. 48/24.08.2023 cu privire la nea...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.07.2023
Titlu : H.C.L. nr. 34/17.07.2023 cu privire la...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.07.2023
Titlu : H.C.L. nr. 33/17.07 cu privire la aprob...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.07.2023
Titlu : H.C.L. nr. 35/17.07.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.07.2023
Titlu : H.C.L. nr. 36/17.07.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.07.2023
Titlu : H.C.L. nr. 37/17.07.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.07.2023
Titlu : H.C.L. nr. 38/17.07.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 28.07.2023
Titlu : H.C.L. nr. 39/17.07.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 04.07.2023
Titlu : H.C.L. nr. 32/27.06.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.06.2023
Titlu : H.C.L. nr. 31/12.06.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.06.2023
Titlu : H.C.L. nr. 25 / 26.05.2023 cu privire l...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.06.2023
Titlu : H.C.L. nr. 25 / 26.05.2023 cu privire l...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.06.2023
Titlu : H.C.L. nr. 25 / 26.05.2023 cu privire l...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.06.2023
Titlu : H.C.L. nr. 26 / 26.05.2023 cu privire l...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.06.2023
Titlu : H.C.L. nr. 27 / 26.05.2023 cu privire l...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.06.2023
Titlu : H.C.L. nr. 27 / 26.05.2023 cu privire l...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.06.2023
Titlu : H.C.L. nr. 28 / 26.05.2023 cu privire l...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.06.2023
Titlu : H.C.L. nr. 29 / 26.05.2023 cu privire l...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.06.2023
Titlu : H.C.L. nr. 30 / 26.05.2023 cu privire l...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.06.2023
Titlu : H.C.L. nr. 30 / 26.05.2023 cu privire l...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 10.05.2023
Titlu : H.C.L. nr. 20/27.04.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 10.05.2023
Titlu : H.C.L. nr. 21/27.04.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 10.05.2023
Titlu : H.C.L. nr. 22/27.04.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 10.05.2023
Titlu : H.C.L. nr. 22/27.04.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 10.05.2023
Titlu : H.C.L. nr. 23/27.04.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 10.05.2023
Titlu : H.C.L. nr. 24/27.04.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.03.2023
Titlu : H.C.L. nr. 13/15.03.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.03.2023
Titlu : H.C.L. nr. 14/15.03.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.03.2023
Titlu : H.C.L. nr. 15/15.03.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.03.2023
Titlu : H.C.L. nr. 16/15.03.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.03.2023
Titlu : H.C.L. nr. 17/15.03.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.03.2023
Titlu : H.C.L. nr. 18/15.03.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 27.03.2023
Titlu : H.C.L. nr. 19/15.03.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 14.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 10/02.02.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 14.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 10/02.02.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 14.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 11/02.02.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 14.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 12/02.02.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 14.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 12/02.02.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 14.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 12/02.02.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 14.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 12/02.02.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 14.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 9/02.02.2023 cu privire la a...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 14.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 9/02.02.2023 cu privire la a...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 14.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 9/02.02.2023 cu privire la a...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 08.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 2/27.01.2023 cu privire la a...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 08.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 2/27.01.2023 cu privire la a...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 08.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 3/27.01.2023 cu privire la a...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 08.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 4/27.01.2023 cu privire la a...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 08.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 5/27.01.2027 cu privire la a...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 08.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 6/27.01.2023 cu privire la a...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 08.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 7/27.01.2023 cu privire la a...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 08.02.2023
Titlu : H.C.L. nr. 8/27.01.2023 cu privire la a...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 20.01.2023
Titlu : H.C.L. nr. 1/06.01.2023 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 22.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 65/14.12.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 22.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 65/14.12.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 22.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 66/14.12.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 22.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 66/14.12.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 22.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 66/14.12.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 22.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 67/14.12.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 22.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 67/14.12.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 22.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 68/14.12.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 22.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 68/14.12.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 22.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 69/14.12.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 22.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 69/14.12.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 22.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 70/14.12.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 22.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 70/14.12.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 22.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 71/14.12.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 08.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 61/29.11.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 08.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 62/29.11.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 08.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 62/29.11.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 08.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 63/29.11.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 08.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 63/29.11.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 08.12.2022
Titlu : H.C.L. nr. 64/29.11.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 15.11.2022
Titlu : H.C.L. nr. 51/27.10.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 15.11.2022
Titlu : H.C.L. nr. 51/27.10.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 15.11.2022
Titlu : H.C.L. nr. 52/27.10.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 15.11.2022
Titlu : H.C.L. nr. 53/27.10.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 15.11.2022
Titlu : H.C.L. nr. 54/27.10.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 15.11.2022
Titlu : H.C.L. nr. 54/27.10.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 15.11.2022
Titlu : H.C.L. nr. 55/27.10.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 15.11.2022
Titlu : H.C.L. nr. 56/27.10.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 15.11.2022
Titlu : H.C.L. nr. 57/27.10.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 15.11.2022
Titlu : H.C.L. nr. 58/27.10.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 15.11.2022
Titlu : H.C.L. nr. 59/27.10.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 15.11.2022
Titlu : H.C.L. nr. 60/27.10.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 10.10.2022
Titlu : H.C.L. nr 50 / 03.10.2022 cu privire la...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.10.2022
Titlu : H.C.L. nr. 47/27.09.2022 privind rectif...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.10.2022
Titlu : H.C.L. nr. 47/27.09.2022 privind rectif...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.10.2022
Titlu : H.C.L. nr. 48/27.09.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.10.2022
Titlu : H.C.L. nr. 48/27.09.2022 cu privire la ...
Eticheta : C. HOTĂRÂRI
Categoria : 02- Registru evid. hotărâri
Data : 06.10.2022
Titlu : H.C.L. nr. 49/27.09.2022 cu privire la ...