04 - Informare proiecte / F. DOCUMENTE

Eticheta : F. DOCUMENTE
Categoria : 04- Informare proiecte
Data : 13.04.2021
Titlu : Bugetul local initial - anul 2021 - Pro...
Eticheta : F. DOCUMENTE
Categoria : 04- Informare proiecte
Data : 13.04.2021
Titlu : Lista de investitii - an 2021 - Proiect
Eticheta : F. DOCUMENTE
Categoria : 04- Informare proiecte
Data : 08.12.2020
Titlu : Anexa 1 - la Proiectul privind aprobare...
Eticheta : F. DOCUMENTE
Categoria : 04- Informare proiecte
Data : 08.12.2020
Titlu : Anexa 2 - la Proiectul privind aprobare...
Eticheta : F. DOCUMENTE
Categoria : 04- Informare proiecte
Data : 08.12.2020
Titlu : Proiect taxe si impozite locale pe anu...